Po co liczyć ubytki naturalne

Norma ubytku z natury jest tradycyjnie stosowana przez księgowość w celu pomniejszenia bazy podatkowej i jest spisywana po remanencie, zgodnie z regulacjami przyjętymi przez organy władzy państwowej w danym kraju lub rejonie, w którym firma prowadzi działalność.

Wiedza o ilości strat z tytułu naturalnych ubytków masy nie jest przydatna tylko dla księgowych. Kierownicy firm, osoby pracujące w magazynie i logistyce, dysponując tymi danymi, mogą lepiej poznać przyczynę strat produktów i znaleźć sposoby na ich minimalizację.

W hurtowni

Znacząca różnica pomiędzy wielkością strat a standardami ubytku naturalnego wskazuje na występowanie jednego z dwóch podstawowych problemów:

  1. Nieprawidłowe warunki składowania. Większość warzyw i owoców musi być przechowywana w temperaturach bliskich 0° C i względnej wilgotności 80 procent. Wysokie i suche temperatury powodują szybkie usychanie owoców i warzyw oraz znaczną utratę ich masy. Zastosowanie w komorach magazynowych technologii z kontrolowaną atmosferą może pomóc w ograniczeniu strat towarów do minimum. System taki, z regulacją temperatury i warunków wilgoci, jest zainstalowany w magazynach FRUTLINE SP. Z O.O..
  2. Kradzież towaru przez personel lub osoby niepowołane. Jeśli owoce i owoce są przechowywane w chłodniach w prawidłowych zasadach, a straty zdecydowanie wykraczają poza normy ubytków naturalnych, warto pomyśleć o wzmocnieniu kontroli osób odpowiedzialnych, pracownikach mających wgląd w towar i dokumenty wchodzące, jak również wychodzące, wprowadzając systemy nadzoru i ograniczenia dostępu.

Na etapie transportu

Wiedza o przyjętych wielkościach ubytku naturalnego i porównanie ich z realnymi stratami w czasie przewozu pomaga w analizie efektywności transportu, doborze właściwych opakowań, sposobu konfekcjonowania i transportu dla dostarczenia wyrobów w łańcuchu dostawy producent - magazyn - nabywca.

Duża część warzyw (buraki, marchew, cukinia, itp.) i owoców (jabłka, gruszki, itp.), w ciągu pierwszej doby po zbiorze, traci od 3 do 9% swojej pierwotnej wagi, świeże truskawki do 50% swojej jakości, jeśli są trzymane w warunkach naturalnych (temperatura od 15°C, wilgotność względna 30-60%). Szybkie dostawy do chłodni pomagają uniknąć tych ubytków i pozwalają zachować pierwotny handlowy charakter produktów. Na przykład, pomiędzy zbiorem truskawki a jej chłodzeniem powinno minąć nie więcej niż 1-1,5 godzina, czereśni i wiśni - 4-5 godzin.

Naturalny ubytek towaru podczas przewozu powoduje niezgodność między wagą określoną w dokumentach dołączonych do produktu a wagą faktyczną w chwili przybycia. Jeśli ubytki nie przekraczają norm, klient nie ma żadnych podstaw do roszczeń wobec dostawcy. Rozbieżność przekraczająca normę jest powodem do roszczenia przeciwko kontrahentowi lub przewoźnikowi. Przyczynami niezgodności wagi może być zbyt mała waga w momencie wysyłki, aktywne odparowanie wilgotności spowodowane wysoką temperaturą i przebywaniem na zewnątrz, suche powietrze, przeciągi, zbytnie wstrząsy w trasie, naruszenia warunków przewozu.

FRUTLINE SP. Z O.O. pracuje tylko ze sprawdzonymi przedsiębiorstwami transportowymi, które gwarantują szybką i dokładną dostawę do naszego klienta.

Jak obliczana jest strata naturalna

Wysokość ubytku naturalnego ustalana jest na podstawie wyniku inwentaryzacji lub odbioru produktów po dostawie. Straty w stanie niezmienionym obliczane są dla poszczególnych rodzajów lub klas towarowych oddzielnie.

Natężenie i wielkość ubytków zależy od możliwości parowania danego rodzaju produktu. Na przykładzie owoców jagodowych (truskawki, maliny, jeżyny, borówki), zieleni sałatowej są one znacznie większe niż w przypadku gruszek, jabłek czy ziemniaków. Z kolei odmiany letnie jabłka o delikatnej, cienkiej skórce (Earley Geneva, Paulared) tracą wilgoć szybciej niż odmiany zimowe (Red Velox, Champion, Red Cheef, Red Cap) z wyraźnym woskowym nalotem na wierzchniej stronie.

Na naturalną utratę wilgoci ma również wpływ czas składowania, regionalny klimat, pory roku (w miesiącach zimy zmniejsza się natężenie procesów oddechowych i minimalizmu) i warunki przechowywania.

Standardy ubytków w poszczególnych warunkach można odnaleźć w odpowiednich ustawach wydawanych przez Ministerstwo Rolnictwa danego kraju. Standardy te są co kilka lat uaktualniane w związku z pojawianiem się na rynku nowych odmian handlowych przeznaczonych do długotrwałego przechowywania oraz doskonaleniem techniki przechowalniczej.

Jakich strat nie zalicza się do ubytków naturalnych?

Napady owoców, które zepsuły się w skutek mechanicznych uszkodzeń, zwiędły, zbutwiały, zaatakowane przez szkodniki, pleśnie i choroby nie są uważane za ubytki normatywne i nie wchodzą w skład koncepcji ubytku w stanie naturalnym. Uznaje się je za wady technologiczne, straty substandardowe i nieściągalne.

FRUTLINE SP. Z O.O. systematycznie analizuje ubytki naturalne w swoich magazynach w celu ulepszenia techniki składowania i operacji logistycznych. Stań się naszym naszym partnerem i otrzymuj wysokiej jakości, świeże owoce i warzywa z dokładną wysyłką do regionu, w którym mieszkasz.